1.    CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG KHI THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC PHẠM VI 
Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến info@safecert.com.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.
2.    QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI;
Muonangi.com và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Muonangi.com. 
Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ: 
Công ty Cổ Phần Chứng Số An Toàn
Địa chỉ: X4.77-Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM 
Email: info@safecert.com.vn
Muonangi.com tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 
Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Muonangi.com sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu. 
Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Muonangi.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Muonangi.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Muonangi.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Muonangi.com đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng. 
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.
3.    ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN MÌNH 
Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin: 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG SỐ AN TOÀN
Địa chỉ: X4.77 Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (088) 8785036
Email:info@safecert.com.vn

4.    QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ [TÊN WEBSITE/ỨNG DỤNG]
4.1    Quyền của Thành viên Sàn giao dịch/website TMĐT Muonangi.com 
•      Khi đăng ký trở thành thành viên của Muonangi.com và được Muonangi.com đồng ý, thành viên sẽ được mua hàng hóa bán tại Muonangi.com . 
•      Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Muonangi.com và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com. 
•      Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com. 
•      Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com. 
4.2    Nghĩa vụ của Thành viên website TMĐT Muonangi.com 
•    Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 
•    Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. 
•    Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com là chính xác. 
•    Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com. 
•    Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hộ trợ Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn. 
•    Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán. 
•    Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật. 
•    Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com trong Quy định này. 
•    Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com.
5.    ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG
Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Muonangi.com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Muonangi.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Muonangi.com cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
6.    QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE TMĐT [TÊN WEBSITE/ỨNG DỤNG]
Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Muonangi.com, Muonangi.com sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng. 
Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. 
Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email son@Muonangi.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com. 
Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Muonangi.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.