Chương trình liên kết

Chương trình liên kết là miễn phí và cho phép các thành viên kiếm thu nhập bằng cách đặt liên kết hoặc liên kết trên trang web của họ quảng cáo Cửa hàng của bạn hoặc các sản phẩm cụ thể trên đó. Bất kỳ bán hàng nào được thực hiện cho khách hàng đã nhấp và

Tôi là một chi nhánh trở về.

Liên kết mới

Tôi hiện không phải là một chi nhánh.

Nhấp vào Tiếp tục bên dưới để tạo tài khoản hoa hồng liên kết mới. Xin lưu ý rằng điều này không được kết nối theo bất kỳ cách nào đến tài khoản khách hàng của bạn.

Tiếp tục